logotyp k

icon obsluga klientaMarcin Piosek
tel. 661 610 723
marcin.piosek@br.srw.com.pl

 • Opracowanie planu kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, dostarczeniem dokumentów niekompletnych, bądź nieprawidłowo sporządzonych
 • Pomoc przy założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Sporządzenie rozliczenia rocznego jednej osoby zatrudnionej przez przedsiębiorcę, bądź świadczącej na rzecz przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego PIT-37
 • Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej PIT-36, PIT-36L
 • Sporządzenie wniosku o wydane zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami do Urzędu Skarbowego
 • Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS min. DG-1, F01, SP itp.
 • Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Sporządzenie indywidualnego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-38, PIT-39
 • Sporządzanie zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok – PIT-28
 • Sporządzenie indywidualnego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym bez odliczeń – PIT-37
 • Sporządzenie aktualizacji rejestracyjnej VAT-R
 • Reprezentowanie Klienta przed organami administracji skarbowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego w skład którego wchodzą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia, bilans, rzis, RPP, ZZWK
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rzis
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych zestawień należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług: terminowych, przeterminowanych, struktur wiekowych należności i zobowiązań
 • Sporządzenie deklaracji VAT-REF - zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • Generowanie struktur JPK na żądanie organów podatkowych:
  - JPK_PKPiR – zawiera wszystkie informacje znajdujące się w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
  - JPK_EWP - raportuje wszystkie transakcje zawarte w Ewidencji Przychodów
  - JPK_KR – przedstawia informacje dotyczące zestawienia obrotów i sald, a także dziennika księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Dzięki JPK_KR Urząd Skarbowy ma pełny wgląd w ewidencję wszystkich transakcji
 • Możliwość skorzystania z aplikacji SALDEO Biura Rachunkowego SRW w celu wystawiania faktur VAT sprzedaży i generowania JPK-FA na żądanie organów podatkowych

DANE KONTAKTOWE

Biuro Rachunkowe SRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrzosowa 2
43-190 Mikołów

tel. (+48) 328 885 858
wew 4 - kadry i płace
wew 5 - księgowość

e-mail: ksiegowosc@br.srw.com.pl


NIP: 9542747160
Regon: 243475634

 

icon obsluga klientaDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
32 888 58 58

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapoznałem/am się z Polityką prywatności Serwisu.Znajdziesz nas po słowach: biuro rachunkowe mikołów biura rachunkowe mikołów pełna księgowość mikołów prowadzenie księgowości mikołów kadry płace mikołów obsługa księgowa firm mikołów obsługa księgowa mikołów pełna księgowość śląsk obsługa księgowa śląsk prowadzenie księgowości śląsk kadry płace śląsk obsługa księgowa firm śląsk biuro rachunkowe śląsk biura rachunkowe śląsk