logotyp k

icon obsluga klientaMarcin Piosek
tel. 661 610 723
marcin.piosek@br.srw.com.pl

W ramach prowadzenia pełnej księgowości nasze Biuro Rachunkowe SRW oferuje:

 • Szczegółowe opracowanie indywidualnego planu kont, który umożliwia wyciągnięcie danych finansowych niezbędnych do zarządzania finansami firmy,
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości, którą przedsiębiorstwa prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązanie posiadać zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych, prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych: ewidencja środków trwałych i ewidencja wyposażenia,
 • Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT,
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT, CIT oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.,
 • Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT,
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-8,
 • Sporządzenie zestawienia amortyzacji za dowolne miesiące
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w skład których wchodzą:
  - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - Dodatkowe informacje i objaśnienia,
  - Bilans,
  - Rzis,
  - RPP,
  - ZZWK
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych sprawozdań: bilans, rzis,
 • Przygotowywanie miesięcznych, kwartalnych zestawień należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług: terminowych, przeterminowanych, struktur wiekowych należności i zobowiązań,

 

DANE KONTAKTOWE

Biuro Rachunkowe SRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrzosowa 2
43-190 Mikołów

tel. (+48) 328 885 858
wew 4 - kadry i płace
wew 5 - księgowość

e-mail: ksiegowosc@br.srw.com.pl


NIP: 9542747160
Regon: 243475634

 

icon obsluga klientaDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
32 888 58 58

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapoznałem/am się z Polityką prywatności Serwisu.Znajdziesz nas po słowach: biuro rachunkowe mikołów biura rachunkowe mikołów pełna księgowość mikołów prowadzenie księgowości mikołów kadry płace mikołów obsługa księgowa firm mikołów obsługa księgowa mikołów pełna księgowość śląsk obsługa księgowa śląsk prowadzenie księgowości śląsk kadry płace śląsk obsługa księgowa firm śląsk biuro rachunkowe śląsk biura rachunkowe śląsk