logotyp k

icon obsluga klientaMarcin Piosek
tel. 661 610 723
marcin.piosek@br.srw.com.pl

IV etap wprowadzenia PPK -  dotyczy pozostałych podmiotów zatrudniających i jednostek sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Do 1 marca 2021r. należy złożyć w ZUS zaświadczenie o przychodach pracujących emerytów i rencistów. Zaświadczenie powinien przekazać sam świadczeniobiorca, ale także zakład pracy zatrudniający taką osobę. Taki obowiązek na płatnika nakłada ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Informację o zarobkach w danym roku należy dostarczyć do ZUS osobiście lub listownie najpóźniej do końca lutego roku kolejnego. Ponieważ w tym roku 28 luty przypada w niedzielę, ostateczny termin upływa 1 marca.

Obowiązek dotyczy płatników składek, zlecających wykonanie dzieła.

Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

E-wizyty w ZUS - od dziś z usługi można skorzystać we wszystkich oddziałach ZUS w Polsce. Dzięki e-wizycie swoje sprawy w ZUS można załatwić bez wychodzenia z domu. Aby zarezerwować e-wizytę trzeba wejść na link do umawiania e-wizyty. E-wizytę trzeba umawiać w placówce ZUS, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku płatników składek, powinien być to oddział ZUS właściwy ze względu na adres firmy. W trakcie rezerwacji podaje się kod pocztowy, więc system podpowiada, w którym oddziale taką wizytę można umówić. Jeśli ktoś nie może skorzystać z umówionej e-wizyty, może w każdym momencie z niej zrezygnować. Link do odwołania e-wizyty znajduje się w mailu potwierdzającym umówienie konsultacji.

Źródło: zus.pl

Płatnicy składek i ubezpieczeni mają dostęp do danych o kwarantannie lub izolacji domowej na portalu Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych.

Od 24 października tego roku podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie, która została poddana kwarantannie lub przebywa na izolacji domowej jest informacja o tym fakcie w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP).

ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również osoba ubezpieczona.

DANE KONTAKTOWE

Biuro Rachunkowe SRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrzosowa 2
43-190 Mikołów

tel. (+48) 328 885 858
wew 4 - kadry i płace
wew 5 - księgowość

e-mail: ksiegowosc@br.srw.com.pl


NIP: 9542747160
Regon: 243475634

 

icon obsluga klientaDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
32 888 58 58

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapoznałem/am się z Polityką prywatności Serwisu.Znajdziesz nas po słowach: biuro rachunkowe mikołów biura rachunkowe mikołów pełna księgowość mikołów prowadzenie księgowości mikołów kadry płace mikołów obsługa księgowa firm mikołów obsługa księgowa mikołów pełna księgowość śląsk obsługa księgowa śląsk prowadzenie księgowości śląsk kadry płace śląsk obsługa księgowa firm śląsk biuro rachunkowe śląsk biura rachunkowe śląsk