logotyp k

icon obsluga klientaMarcin Piosek
tel. 661 610 723
marcin.piosek@br.srw.com.pl

Z dniem 16 maja br. dla płatników (przedsiębiorców zgłaszający swoich pracowników do ZUS) wprowadzony został obowiązek przekazywania informacji o kodzie wykonywanego zawodu. Dane te wprowadza się na formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA w momencie zgłaszania pracowników, zleceniobiorców do ZUS.

Wykaz klasyfikacji zawodów dostępny jest na stronie:

http://form.stat.gov.pl/zawodybdg01/index.aspx

Nowy obowiązek wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020r.

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na postulaty w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020. Planowane jest jego przedłużenie dla jednostek sektora prywatnego, publicznego, a także organizacji non-profit.

IV etap wprowadzenia PPK -  dotyczy pozostałych podmiotów zatrudniających i jednostek sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Do 1 marca 2021r. należy złożyć w ZUS zaświadczenie o przychodach pracujących emerytów i rencistów. Zaświadczenie powinien przekazać sam świadczeniobiorca, ale także zakład pracy zatrudniający taką osobę. Taki obowiązek na płatnika nakłada ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Informację o zarobkach w danym roku należy dostarczyć do ZUS osobiście lub listownie najpóźniej do końca lutego roku kolejnego. Ponieważ w tym roku 28 luty przypada w niedzielę, ostateczny termin upływa 1 marca.

Obowiązek dotyczy płatników składek, zlecających wykonanie dzieła.

Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

DANE KONTAKTOWE

Biuro Rachunkowe SRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrzosowa 2
43-190 Mikołów

tel. (+48) 328 885 858
wew 4 - kadry i płace
wew 5 - księgowość

e-mail: ksiegowosc@br.srw.com.pl


NIP: 9542747160
Regon: 243475634

 

icon obsluga klientaDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
32 888 58 58

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapoznałem/am się z Polityką prywatności Serwisu.Znajdziesz nas po słowach: biuro rachunkowe mikołów biura rachunkowe mikołów pełna księgowość mikołów prowadzenie księgowości mikołów kadry płace mikołów obsługa księgowa firm mikołów obsługa księgowa mikołów pełna księgowość śląsk obsługa księgowa śląsk prowadzenie księgowości śląsk kadry płace śląsk obsługa księgowa firm śląsk biuro rachunkowe śląsk biura rachunkowe śląsk